Moje Książki

 

 

 

 

     

„Przeżyć dwujęzyczność. Jak wychować dziecko dwujęzycznie?”

(Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2012, wydanie drugie)

 

jest poradnikiem dla rodziców pragnących, by ich dzieci były dwujęzyczne. W książce wyjaśniam, w jaki sposób możliwe jest osiągnięcie u dzieci znajomości dwóch języków, z jakimi problemami można się zetknąć i jak je rozwiązać oraz co zrobić, gdy dzieci mówią „NIE”.


Książka dostępna jest tylko poprzez bezpośrednie zamówienie na adres:

dwujezycznosc@web.de

gdyż jej nakład już się wyczerpał.

 

 

 

 

 

 

 

 

„Gelebte Zweisprachigkeit. Wie erziehe ich mein Kind zweisprachig?”

(RabenStück Verlag, Berlin, 2010)

 

jest zmienioną i dostosowaną do warunków niemieckich wersją książki „Przeżyć dwujęzyczność” w języku niemieckim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Grammatikübungen für DaZ-Jugendliche. Trainingsmaterial für die entscheidenden Problemfälle”

(Verlag an der Ruhr, 2013)

 

jest to obszerna niemieckojęzyczna praca zawierająca ćwiczenia do nauki języka niemieckiego dla cudzoziemców mieszkających w Niemczech, w tym także dla Polaków.


Publikacja przeznaczona jest dla osób, które nigdy nie uczęszczały na kurs językowy lub brały w nim udział ale tylko krótko albo bardzo dawno, a znajomości niemieckiego nabyły „ze słuchu“, czyli poprzez kontakt z otoczeniem. Korzystać może z niej młodzież (obecnie 12-19 letnia, która przyjechała do Niemiec w wieku wczesnoszkolnym) oraz dorośli żyjący w Niemczech od dłuższego czasu.


Książka różni się od innych znanych już ćwiczeń językowych tym, iż zawiera tylko wybrane zagadnienia gramatyczne, które tej specyficznej wyżej wymienionej grupie uczniów sprawiają najwięcej trudności. Każdy rozdział zaczyna się od krótkiego i prostego wyjaśnienia danego zagadnienia gramatycznego i od podania reguły, do której należy się stosować. Potem następują liczne ćwiczenia w celu poznania, zautomatyzowania oraz utrwalenia danego problemu językowego. Pod koniec rozdziału podane są rozwiązania do wszystkich ćwiczeń. 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

„Übungen zur Alphabetisierung von DaZ-Lernern. Kopiervorlagen für Jugendliche und junge Erwachsene“

(Verlag an der Ruhr, 2017)

 

to wnikliwa praca zawierająca wskazówki dydaktyczne przeznaczone dla nauczycieli języka niemieckiego jako drugiego pracujących z imigrantami. Liczne materiały edukacyjne w postaci kart pracy systematycznie kształtują umiejętność czytania oraz pisania u nastolatków objętych programem alfabetyzacji. Książka dodatkowo zawiera szereg ćwiczeń wspomagających sprawność ruchową ręki u osób z kręgu kulturowego, w którym kierunek pisania oraz czytania odbywa się od prawej do lewej strony.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zamówienia na książki wraz z dedykacją można składać bezpośrednio pod tym adresem mailowym:

dwujezycznosc@web.de

Na terenie Niemiec książki wysyłane są bez opłat za przesyłkę.

 

Chętnie przyjmę zaproszenie na prelekcję. Przyjadę, wygłoszę referat i poprowadzę dyskusję na temat wychowania dwujęzycznego dzieci.

BiLingual

© Copyright Bogumiła Baumgartner, All Rights Reserved. Website: RevolWEB